Polska Federacja Szpitali i Młodzi Menedżerowie Medycyny współpracują z twórcami Raportu Future Health Index 2020.

Został on stworzony, by pomóc we wskazaniu najistotniejszych potrzeb przedstawicieli młodego pokolenia personelu medycznego, dając tym samym wiedzę, w jakich obszarach należy wprowadzić zmiany, aby te potrzeby skutecznie zaspokoić. Raport Future Health Index  przedstawia analizę̨ oczekiwań́ młodego pokolenia służby zdrowia wobec technologii i szkoleń́, prezentuje także ich rzeczywiste doświadczenia zawodowe jako personelu medycznego.

Jednym z ekspertów wypowiadających się w tej dziedzinie jest dr Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali i Przewodnicząca Młodych Menedżerów Medycyny:

„Jedną z kluczowych kwestii dla efektywnego korzystania z narzędzi informatycznych w medycynie jest interoperacyjność́ – wiedzą to także przedstawiciele młodego pokolenia personelu medycznego, jest to temat wielokrotnie podnoszony w przestrzeni publicznej i powinien mieć́ najwyższy priorytet. Cieszy mnie, że 1/5 respondentów wierzy, że sztuczna inteligencja w kontekście integracji diagnostyki będzie jednym z najkorzystniejszych narzędzi dla udoskonalenia opieki zdrowotnej nad pacjentem w ciągu najbliższych pięciu lat. AI w medycynie już̇ teraz podnosi poziom świadczeń́, a jej eksponencjalny rozwój zwiastuje rewolucję w ochronie zdrowia. To ważne, aby personel medyczny nie bał się̨ nowych technologii. Powinniśmy również̇ zapewnić́ pracownikom medycznym solidne przygotowanie do pracy z tymi narzędziami.”

Future Health Index 2020

Raport Future Health Index 2020

Future Health Index 2020 Polska Informacja prasowa 26.08.2020