Konsultacje wewnętrzne na temat projektu ustawy o reformie szpitalnictwa
Prosimy dyrektorów szpitali zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali o zgłaszanie uwag do projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, ogłoszonego przez Ministra Zdrowia 30.12.2021 roku.
Uwagi prosimy przesyłać na adres Urszuli Szybowicz, dyrektor operacyjnej PFSz: urszula.szybowicz@pfsz.org, w terminie do 15 stycznia 2022 roku, koniecznie w formacie edytowalnym.
Polska Federacja Szpitali, jako najbardziej reprezentatywna i jedyna organizacja zrzeszająca szpitale niezależnie od modelu własnościowego, profilu specjalistycznego, wielkości i lokalizacji w Polsce, działając na rzecz poprawy sytuacji szpitali i kadry zarządzającej bierze aktywny udział w dyskusji oraz konsultacjach społecznych dotyczących legislacji w sektorze ochronie zdrowia. W opiniowaniu kluczowego obecnie projektu, jakim jest projekt ustawy reformujący szpitale, głos szpitali zrzeszonych w PFSz, wyrażony poprzez ich dyrektorów zostanie maksymalnie nagłośniony, także z wykorzystaniem hashtaga #Nicnasz (nic o nas bez nas – mówią szpitale)