https://www.termedia.pl/mz/Spotkanie-ministra-z-dyrektorami-komentarz-prezesa-Fedorowskiego-,47079.html

Całość wypowiedzi Prezesa PFSz w formacie video na kanale You Tube: link poprzez publikację j.w.
Wypowiedź dla czasopisma Menedżer Zdrowia, 19 maja 2022, red. Krystian Lurka
“Niemal 400 zarządzających – także z Polskiej Federacji Szpitali – uczestniczyło w zdalnym spotkaniu, podczas którego omawiano nowy projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski zebrał opinie dyrektorów i przedstawił je czytelnikom „Menedżera Zdrowia”.
Przypomnijmy – 9 maja opublikowano zmieniony projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. W nowej wersji przepisów uwzględniono jedynie część poprawek i uwag zgłoszonych podczas konsultacji publicznych. Pozostawiono między innymi obowiązkową ocenę szpitali, ich kategoryzację (od A do D – zależnie od sytuacji finansowej placówki), a także powołanie Agencji Rozwoju Szpitali, czyli instytucji o uprawnieniach nadzorczych obejmujących restrukturyzację finansową lecznic.

17 maja minister zdrowia Adam Niedzielski zorganizował zdalne spotkaniu z prawie 400 dyrektorami szpitali z całej Polski. Uczestnicy przez ponad dwie godziny omawiali nowy projekt.

Jak przebiegało spotkanie?

Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski zebrał – i nadal zbiera – opinie na temat spotkania oraz nowych przepisów i szczegółowo zrelacjonował pierwsze z nich czytelnikom „Menedżera Zdrowia”.

Prezes Fedorowski przyznał na wstępie, że „samo zorganizowania spotkanie i chęć rozmowy należy uznać za coś pozytywnego, ale dyskusja o projekcie ustawy powinna odbyć się wcześniej – jeszcze na etapie tworzenia przepisów”. Dodał też, że „trudno podczas połączenia online o szczegółową dyskusję i porozumienie”.

Na co zwrócili uwagę dyrektorzy z PFSz?

– Przypomnieli o tym, że projekt przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia – wbrew swojej nazwie – z modernizacją szpitalnictwa ma niewiele wspólnego. Autorzy projektu zamiast skupić się na modernizacji, poprawie efektywności, cyfryzacji, współpracy, koncentrują się na restrukturyzacji – powiedział prezes Fedorowski, podkreślając, że „to wszystko przez błędną diagnozę, z której wynika, że głównym problemem w ochronie zdrowia jest niska jakość zarządzania”. – A podkreślmy, że zarządzający w większości szpitali radzą sobie dobrze w trudnych warunkach – dodał.

– Przedstawiciele Polskiej Federacji Szpitali oceniają, że projekt ustawy to regulacja dotycząca restrukturyzacji finansowej części podmiotów – podkreślił prezes Fedorowski.

– Uważamy, że jeśli ustawa zacznie obowiązywać w proponowanej wersji, to zamiast wdrażać długofalową strategię dla rozwoju, modernizacji i koordynacji sektora szpitalnego, będziemy skupiać się na zarządzaniu w skali mikro – wyjaśnił.

– Menedżerowie zwracają też uwagę na brak kryteriów medycznych wśród wskaźników, na podstawie których mają być kategoryzowane szpitale. W projekcie ustawy zapisano jedynie wyłącznie te finansowe. Zaproponowany podział może być mylący dla pacjentów i personelu medycznego, który błędnie może zakładać, że nie warto leczyć się i pracować w szpitalach kategorii D – mówił prezes Fedorowski.

Czy dyrektorzy za coś pochwalili resort?

– Oczywiście, dobrze się stało, że w poprawionej wersji podniesiono wymagania wobec prezesa Agencji Rozwoju Szpitali, a także odstąpiono od absurdalnego pomysłu określania kategorii uczelni, które miałyby prawo kształcić menedżerów szpitali. Pozytywne jest także to, że zrezygnowano z wymogu ukończenia przez zarządzających szpitalami studiów MBA wyłącznie w zakresie ochrony zdrowia. Mówili o tym – ocenił prezes Fedorowski.

O czym poza tym rozmawiano w trakcie spotkania, jak na uwagi dyrektorów zareagował minister, czy był stanowczy i czy zamierza poprawić projekt?”