Reforma szpitalnictwa: konferencja prasowa

Polskiej Federacji Szpitali.

28.01.2022, początek o godzinie 1400, siedziba Polskiej Agencji Prasowej, ul. Bracka 6/8

Program

 • Prezentacja wstępna: proponowany kierunek rozwoju szpitalnictwa i systemu ochrony zdrowia w Polsce, a założenia projektu ustawy, Jarosław J. Fedorowski
 • Dyskusja panelowa

W dyskusji udział wezmą dyrektorzy szpitali, członkowie władz PFSz, którzy reprezentują różnorodne szpitale funkcjonujące na różnych poziomach zabezpieczenia w sieci szpitali omówią następujące zagadnienia w kontekście projektu ustawy oraz stanowiska PFSz

 • kategoryzacja szpitali
 • plany rozwojowe oraz plany i postępowania naprawczo-rozwojowe
 • nadzorcy oraz zarządcy (szpitali), zmiany kierownika podmiotu leczniczego
 • Agencja Rozwoju Szpitali: organizacja, działalność, finansowanie, kwalifikacje kadry, skład Rady
 • certyfikacja i podnoszenie kwalifikacji szpitalnej kadry menedżerskiej
 • system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej: kwalifikacja, ustalanie ryczałtu,
 • instytuty nadzorowane przez Ministra Zdrowia
 • postępowania restrukturyzacyjne
 • modernizacja szpitali
 • koordynacja opieki medycznej

 

 

Koordynator konferencji:

PFSz: Urszula Szybowicz, Dyrektor ds. Operacyjnych PFSz, urszula.szybowicz@pfsz.org; tel. 697-752-855

UWAGI: 
konferencja w trybie hybrydowym
Informujemy o wymogu posiadania certyfikatu covidowego przez uczestników w trybie live.