Podczas Zebrania Zarządu PFSz 22.03.2019 w siedzibie PFSz przy ul. Nowogrodzkiej 11, obecny był Andrzej Jacyna, Prezes NFZ. Przedstawiciele Zarządu zadali Panu Prezesowi pytania w imieniu Dyrektorów Szpitali, które dotyczyły m.in. kwestii rozliczenia roku 2018, dodatkowego finansowania chirurgii, sposobu rozliczeń nadwykonań OiT oraz udarów a także jak wyglądać ma rozliczanie tzw. ostrych i tępych dyżurów.

Z informacji uzyskanych od Prezesa Jacyny wynika, iż rozliczanie nadwykonań za rok 2018 jest już uruchomione, dodatkowo przeznaczone będzie 2 mld 150 mln złotych, z czego 2 mld przeznaczone będzie na zmianę wycen i zakup większej ilości świadczeń a pozostała kwota na wzrost wynagrodzeń w POZ. Planowana jest zmiana wycen wszystkich procedur od 1 lipca w związku ze wzrostem wynagrodzeń, zmiana dotyczyć będzie najprawdopodobniej kwoty bazowej.  Nadwyżka środków finansowych spowodowana jest większą liczbą opłacanych składek a także brakiem zmian w planie finansowym pod koniec poprzedniego roku.

Oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia mają do dyspozycji 440 mln na rozliczenie roku poprzedniego. Powodem, dla którego rozliczanie ryczałtu się przedłużyło były trwające rozmowy, pieniądze uruchomione będą najpóźniej do końca kwietnia. NFZ opracowuje zmianę sposobu rozliczeniowego dla szpitali które pełnić będą ostre dyżury. Trwają także prace nad opracowaniem nowego wzoru obliczeniowego dla ryczałtu który brałby pod uwagę liczbę mieszkańców danego terytorium. Istotną kwestią jest informacja że wszelkie nadwykonania w CT i MRI za 1 kwartał 2019 zostaną zapłacone, a także ogłoszone będą konkursy w poszukiwaniu nowych świadczeniodawców diagnostyki obrazowej. Prezes Jacyna zaaprobował wniosek Polskiej Federacji Szpitali dotyczący wydzielenia OiT i leczenia udarów z ryczałtu szpitala.  Optymistyczne jest zapewnienie, iż NFZ stać na zmianę wycen procedur medycznych a także na wzrost finansowania świadczeń w związku z wynegocjowanymi  wynagrodzeniami pracowników ochrony zdrowia.

Na koniec Prezes NFZ wyraził po raz kolejny wolę regularnego spotykania się z władzami PFSz, jako organizacji reprezentującej konstruktywny głos całego sektora szpitalnego.  Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz, który jest członkiem zespołu Trójstronnego ds Zdrowia ze strony pracodawców, zwrócił uwagę na trwające prace na forum Zespołu, m.in. na wyniki raportu NFZ na temat szpitali powiatowych, który był omawiany podczas ostatniego posiedzenia Zespołu. W raporcie znalazła się informacja, że szpitale powiatowe stanowią około połowę wszystkich szpitali pierwszego i drugiego poziomu zabezpieczenia w sieci szpitali.   Członkowie Zarządu PFSz zauważyli, że do PFSz należą obok szpitali powiatowych także szpitale pierwszego i drugiego poziomu zabezpieczenia, których podmiotem właścicielskim jest podmiot inny, niż powiat, czy miasto, np. szpitale prowadzone przez grupy operatorskie, pojedyncze podmioty prywatne, spółki z udziałem mieszanym publiczno-prywatnym i inne.  Członkowie Zarządu PFSz zwrócili uwagę na fakt, że postulaty wzrostu ryczałtów szpitalnych i poprawy wyceny świadczeń, zapłaty za wszystkie procedury ratujące życie oraz uwzględnienia liczby mieszkańców obsługiwanych przez szpital są postulatami całego środowiska szpitalnego. Gościem poprzedniego zebrania Zarządu PFSz był Maciej Miłkowski, Wiceminister Zdrowia.