Podczas spotkania 01.10.2020 delegacja PFSz przekazała Adamowi Niedzielskiemu, Ministrowi Zdrowia główne postulaty dotyczące przyszłego kształtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej PSZ, czyli tzw. sieci szpitali.

  • kwalifikacja do (nowej) sieci szpitali powinna zostać przełożona na 2022 rok
  • jako kryterium kwalifikacji postulujemy być zakres świadczeń, a nie posiadanie określonych oddziałów
  • proponujemy wprowadzenie stopni referencyjności i zasad współpracy szpitali różnego stopnia
  • zakres działania szpitali określonego stopnia referencyjności powinien być określony w oparciu katalog procedur uzgodniony z kluczowymi uczestnikami systemu
  • proponujemy aby ryczałt szpitali był obliczany w oparciu o wykonanie świadczeń w ostatnich 4 latach
  • nocna i świąteczna opieka lekarska powinna być przekazana do obowiązków POZ
  • ogólny poziom finansowania świadczeń szpitalnych w roku 2021 powinien wzrosnąć o ponad 10% w stosunku do 2020
  • należy wspierać konsolidacje szpitali w oparciu o finansowo premiowane konsorcja opieki koordynowanej

Powyższe postulaty zostały opracowane m.in. w oparciu o pierwsze wyniki ankiety wśród dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz – dyrektorów reprezentujących wszystkie poziomy zabezpieczenia PSZ. Jednocześnie pragnę zadeklarować dalszy konstruktywny udział delegacji PFSz w niedawo powołanym przez Pana Ministra zespole ds. sieci szpitali, oraz innych gremiach, w tym szczególnie Zespole Trójstronnym ds Ochrony Zdrowia. Prognę dodać, że PFSz godnie reprezentuje polskie szpitale na forum europejskim, jako członek Europejskiej Federacji Szpitali HOPE oraz na poziomie światowym – jako członek Międzynarodowej Federacji Szpitali IHF.