19.05.2017. Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski uczestniczył w spotkaniu władz Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Prezes PFSz wyraził poparcie pracodawców szpitali dla modelu, w którym lekarze posiadający inną specjalizację, niż z anestezjologii i intensywnej terapii, po odpowiednim przeszkoleniu i uzyskaniu certyfikatu są uznawani za pełnoprawnych intensywistów. Prezes PFSz przypomniał także postulat organizacji wieloprofilowych obszarów szpitalnych, w tym szczególnie terapii intensywnej i terapii progresywnej. Minister Zdrowia poinformował o zaawansowanym projekcie reformy specjalizacji lekarskich zmierzającym do ograniczenia ich liczby wraz z utworzeniem systemu certyfikowanych i uznawanych przez NFZ umiejętności, w tym w zakresie intensywnej terapii. Plany MZ w tym zakresie wychodzą na przeciw postulatom dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz, którzy borykają się z niedoborem kadry lekarskiej, szczególnie w obszarach anestezjologii i intensywnej terapii. PFSz deklaruje udział w dalszych konsultacjach projektu zmian w systemie specjalizacji lekarskich oraz konsultantów.