Sukces PFSz w staraniach o poprawę sytuacji SOR / IP / NPL w szpitalach

Podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds Zdrowia 20.05.2019 zajęto się postulatami PFSz dotyczącymi poprawy sytuacji SOR / IP. Przedstawiciele MZ intensywnie pracują nad wzrostem finansowania oraz umożliwieniem łączenia budżetów SOR / IP / NPL oraz bardziej elastycznego zarządzania zasobami kadrowymi przez dyrektorów szpitali. Postulaty PFSz znajdą odzwierciedlenie w projekcie nowego rozporządzenia MZ. Głos w dyskusji, który dotyczył IP / NPL prowadzonych przez szpitale powiatowe i inne szpitale pierwszego poziomu zabezpieczenia zabrał Janusz Boniecki, Wiceprezes PFSz i Prezes Szpitala Powiatowego w Ostródzie.