Polska Federacja Szpitali przesłała do Ministerstwa Zdrowia stanowisko w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Postulaty Polskiej Federacji Szpitali w sprawie funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w szpitalach należących do sieci:

  1. Połączenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szpitali z izbami przyjęć, lub szpitalnymi oddziałami ratunkowymi
  2. Zniesienia obligatoryjności posiadania nocnej świątecznej opieki przez szpitale, które o to wystąpią, oraz uzyskają zgodę właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ
  3. Dopuszczenie specjalistycznych szpitali pediatrycznych do udzielania świadczeń nocnej
    i świątecznej opieki zdrowotnej dla dzieci.
  4. Ustalenie wysokości ryczałtu połączonych: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z izbą przyjęć lub SOR na 2019 rok, na podstawie poprzednich dwóch półrocznych okresów rozliczeniowych tj. całego roku 2018, sumowanych NPL plus SOR lub IP
  5. Zwiększenie liczby mieszkańców, od której w nocnej i świątecznej opiece medycznej będzie wymagany dodatkowy lekarz – do 100 tysięcy osób.
  6. Ograniczenie obsady lekarsko-pielęgniarskiej połączonej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej do godziny 22:00, a w pozostałych godzinach – do decyzji zarządu szpitala.

Proponowane przez PFSz zmiany mają na celu optymalizację wykorzystania posiadanych przez szpitale zasobów materialnych oraz ludzkich. Szpitale borykają się z problemem słabej dostępności lekarzy oraz pielęgniarek, mając też problemy finansowe z ich opłacaniem. Wprowadzenie nowych rozwiązań poprawi jakość świadczonych usług medycznych poprzez możliwość zintegrowanej oceny wstępnej (triage) pacjentów w jednym miejscu i tworzenia ośrodków koordynowanej pomocy doraźnej i ratunkowej w szpitalach, a także pozwoli na bardziej racjonalne wydatkowanie przez szpitale środków finansowych na ich realizację.