Realizacja postulatu PFSz

Serwis telemedyczny dla pacjentów z podejrzeniem koronowirusa, którego pomysł zgłasza Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali już od stycznia 2020 w mediach społecznościowych oraz ogólnopolskich programach telewizyjnych i radiowych. Serwis ma zapobiec masowemu zgłaszaniu się pacjentów na szpitalne oddziały ratunkowe oraz do gabinetów lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, czy specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. To bezpieczne i kosztowo-efektywne rozwiązanie. Cieszy wdrożenie tego pomysłu przez PZU Zdrowie zapowiedziane przez Prezydenta RP.