Polska Federacja Szpitali przekazuje informację o możliwości zakupu testów immunologicznych, która wpłynęła do PFSz:

Polska Federacja Szpitali oświadcza, że nie ma możliwości weryfikacji przesłanej informacji, w związku z czym, decyzja o zakupieniu oraz korzystaniu z w/wym testów przez podmiot leczniczy jest wyłączną i niezależną decyzją zarządu danego podmiotu.  Polska Federacja Szpitali wobec trudnej sytuacji pandemii COVID-19, niniejszym przekazuje informacje o możliwości zakupu testów przez podmioty lecznicze.

Możliwość zakupu testów IgG / IgM : Testy na obecność przeciwciał wobec wirusa SARS-CoV-2

Testy produkowane są przez kanadyjską firmę biotechnologiczną Arton Bioresearch Inc. i posiadają Certyficat CE oraz Deklarację Zgodności. Stosowane są w Polsce i wielu innych krajach świata i Unii Europejskiej.

Test przeznaczony jest do diagnostyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w pierwszych tygodniach od wystąpienia symptomów choroby, do diagnostyki retrospektywnej oraz do dochodzeń epidemiologicznych.
Testy na pacjentach może wykonywać jedynie wykwalifikowany personel medyczny.

Opakowanie: 25 testów
Pierwsza dostawa: 3 tygodnie
Kolejne dostawy: 2 dni
Płatność: przedpłata
Kod PKWiU: 20.59.52.0

VAT: 8%

Informacja dla podmiotów leczniczych przesłana przez NUSCANA biotechnika laboratoryjna, ul. Poznańska 50, 62-090 Rokietnica

http://nuscana.pl/home/
Zamówienia należy kierować mailowo pod adres: testy@nuscana.pl, Kontakt do konsultanta: 601 631 406