Polska Federacja Szpitali została zaproszona do współpracy w charakterze partnera międzynarodowego projektu badawczego PanSurg SSAFE (Staff and SAfety eFfects of Epidemics)

Projekt PanSurg SSAFE ma na celu badanie kadry medycznej szpitali pod kątem:

  • poczucia bezpieczeństwa, dobrostanu psychicznego oraz wypalenia zawodowego
  • zbudowanie otwartej bazy danych do identyfikacji problemów pracowniczych
  • przygotowanie rekomendacji dotyczących planowania zarządzania zasobami ludzkimi podczas i po pandemii
  • identyfikację obszarów interwencji na rzecz personelu medycznego

Badania prowadzone są przez naukowców i studentów medycyny z Imperial College London, wśród których są także młodzi Polacy. Dalsze informacje wkrótce.

Zaproszenie do współpracy poniżej:

 

Partnership proposal

Dear Professor Fedorowski,

As a member of the steering committee of the PanSurg SSAFE (Staff and SAfety eFfects of Epidemics) research team, I would like to invite the Polish Hospital Federation to join us as an industrial and honorary partner and help us in distributing our questionnaire to doctors and other healthcare workers linked to your institution.

The purpose of our study is to:

  • Investigate staff safety, psychological well-being, and burnout
  • Create open access data to allow identification of workforce issues
  • Derive insights that assist workforce planning during and after the pandemic
  • Identify areas where healthcare workers may benefit from workplace wellbeing interventions

More information about the study can be found at https://www.pansurg.org/ssafe/. We will be immensely grateful for your positive consideration.

Yours faithfully,

Dr Max Denning BM BCh MA MRCS

Department of Surgery and Cancer

Imperial College London

Praed St, London, SW7 2AZ, UK