Zapraszamy dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz do zgłaszania uwag w sprawie projektu zmiany Ustawy o działalności leczniczej.

Uwagi w formacie edytowanym prosimy przesyłać do Dyrektor Zarządzającej PFSz Ligii Kornowskiej: <ligia.kornowska@pfsz.org> do dnia 5 Lipca 2017.

 

Informacje o proponowanych zmianach znajdują się tutaj:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299403