29 listopada 2018 w Nieporęcie k. Warszawy odbyła się coroczna Jesienna Konferencja Programowa Polskiej Federacji Szpitali, w której udział wzięło blisko stu uczestników.  Przed rozpoczęciem Konferencji miało miejsce Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze oraz posiedzenie Rady Naczelnej, podczas których wybrane zostały władze PFSz na kadencję 2018-2024.
Sprawozdanie Rady Naczelnej przedstawił Krzysztof Bederski, przewodniczący rady Naczelnej, a sprawozdanie Zarządu wraz z aktualnościami HOPE zaprezentował Jarosław J. Fedorowski, prezes PFSz i gubernator HOPE.  Działania zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny przedstawiła Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzajaca PFSz i przewodnicząca zespołu.  Aktualności programu wymiany meneżderów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE zaprezentował Bogusław Budziński, krajowy koordynator programu i wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PFSz.  Współpracę z PFSz omówiła Beata Jagielska, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej i członek Zarzadu PFSz.  Okazję do przedstawienia się mieli członkowie wspierający PFSz: Supra Brokers, Batna Group, PWS Constanta, Grass Savoye Polska,TUW PZUW, Incision, Althea Polska, CJ Pro Qality.

 

Obecni na sali wysłuchali prelekcji partnerów wydarzenia. TUW PZUW przedstawiło tematykę szkoleń dla pracowników.  Firma Incision zaprezentowała ciekawą platformę e-learningowa ułatwiającą szkolenia dla rezydentów oraz specjalistow. Transition Technologies przedstawiło MedStream Designer służący do analizy BigData w medycynie.
Kolejną sesję poświęcono rosnącym wymaganiom wobec szpitali. GS1 zaprezentowało rozwiązania ułatwiające skanowanie leków w myśl nadchodzącej Dyrektywy Fałszywkowej, o której więcej usłyszeliśmy się dzięki prezentacji Fundacji KOWAL.  Nie mogło zabraknąć nowinek technologicznych firmy Philips.   Okazję do przedstawienia swojej działalności miał także nowy członek wspierający PFSz, firma Althea, oferująca serwisowanie sprzętu medycznego.  Piotr Najbuk z kancelarii DZP omówił Kodeks Branżowy RODO w ochroni zdrowia, ktróry właśnie został zlożony w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.

Sesja wieczora była poświęcona dyskusji z kluczowymi uczestnikami systemu, którą rozpoczęła się prezentacją CSIOZ: “ e-usługi dla zdrowia w Polsce”. W dyskusji udzial wzieli: Maciej Miłkowski, Wiceminister Zdrowia; Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny; Stanisław Maćkowiak, Prezes Federacji Pacjentów Polskich oraz Wiktor Rynowiecki, Wicedyrektor CSIOZ.

W trakcie dyskusji poruszono m.in. następujące kwestie:

·         wymagania sanitarne oraz zakażenia wewnątrzszpitalne

·         transport sanitarny pomiędzy szpitalami

·         nowe wyceny JGP

·         procedury laparoskopowe

·         rosnące ceny prądu dla szpitali

·         funkcjonalność e-recepty przy wypisywaniu pacjentów ze szpitala

·         współpracę szpitali z AOS i POZ

Koordynatorem konferencji była Urszula Szybowicz, menedżer ds. projektów PFSz