Polska Federacja Szpitali brała udział w konsultacjach społecznych dotyczących UStawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenTA (#USTA). #USTA dotyczy przede wszystkim lecznictwa szpitalnego, a w ekosystemie PFSz są najlepsi fachowcy od lecznictwa szpitalnego. Nasze propozycje przy pierwszym, odrzuconym przez Sejm projekcie zmierzały do zachowania @Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia #saveCMJ. CMJ udało nam się obronić. Proponowaliśmy też aby odejść od stosowania Kodeksu karnego w sprawach dot. tzw. zdarzeń niepożądanych pod hasłem “aby no fault był no fault, a nie fault-fault”. To się częściowo udało bo kwestie no fault w ogóle się w nowym projekcie #USTA nie znalazły. W kwestii autoryzacji szpitali przez NFZ to uznaliśmy, że do tej pory NFZ tak, czy inaczej szpitale “autoryzowal” poprzez umowy i kontrole. W temacie prowadzenia rejestrów zdarzeń mamy zdanie, że to część dobrych praktyk zarządczych warta poprawy oraz dodatkowych inwestycji.

W obszarze akredytacji proponujemy zapewnienie niezależności instytucji akredytacyjnych, umożliwienia akredytacji międzynarodowych oraz stworzenia Krajowej Rady Akredytacyjnej, której jednym z najważniejszych zadań miałoby być autoryzowanie instytucji akredytacyjnych podmiotów leczniczych do działania w Polsce.  Polska Federacja szpitali wielokrotnie postulowała włączenie przedstawicieli pracodawców w szpitali, jako najbardziej doświadczonych ekspertów od zarządzania jakością w szpitalach do rady do spraw akredytacji, która znalazła się w przegłosowanej ustawie, a w której miejsca dla managerów szpitali niestety zabrakło.

Polska Federacja Szpitali oraz #USTA: konsultacje społeczne – zgłaszanie uwag x2, stanowisko PFSz x2, Zespół Trójstronny ds Zdrowia (wielokrotnie), sejmowa i senacka Komisja Zdrowia, kongresy i konferencje, publikacje i wywiady w mediach branżowych Menedżer Zdrowia i innych, posty i komentarze w mediach społecznościowych. Głos fachowców od zarządzania jakością w szpitalach – dyrektorów szpitali: mocno słyszalny, niedostatecznie usłyszany. Polska Federacja Szpitali jest głosem polskich szpitali na forum krajowym oraz międzynarodowym. Jesteśmy za wynagradzaniem szpitali za rezultaty leczenia pacjentów wg. zasad #VBHC. Proponujemy tworzenie mechanizmów sprzyjających powstawaniu organizacji koordynowanej ochrony zdrowia konkurujących o wynik leczenia pacjentów.

Komisja Zdrowia Sejmu, 27.09.2023  posiedzenie nt. projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta z z udziałem Jarosława J. Fedorowskiego, prezesa Polskiej Federacji szpitali.

Komisja przegłosowała negatywną rekomendację wobec uchwały Senatu wnioskującej odrzucenie projektu w całości.
“Miałem okazję przypomnieć konstruktywne stanowisko Polska Federacja Szpitali w bezpośrednich rozmowach z przewodniczącym Komisji, przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia, kilkoma posłami z różnych klubów oraz z reprezentantami strony społecznej. Polska Federacja Szpitali proponuje powołanie Krajowej Komisji Akredytacyjnej. Jednym z głównych zadań Komisji miała by być autoryzacja krajowych oraz międzynarodowych instytucji do prowadzenia akredytacji szpitali w Polsce. W temacie autoryzacji szpitali przez NFZ uważamy, że proces ten ma już miejsce i jest zgodny z ogólnymi zasadami autoryzacji przez instytucję ubezpieczeniową. W kwestii prowadzenia rejestrów zdarzeń przez szpitale, uważamy, że jest to składnik dobrych praktyk zarzadczych realizowany przez większość zarządów polskich szpitali. W projekcie ustawy zabrakło rozwiązań typu “no fault”, które przy umiejętnym wprowadzeniu mogły by przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów. .
Dziękuję Pracodawcy RP za zgłoszenie mojego udziału w posiedzeniu Komisji. Polska Federacja Szpitali należy do #PRP od 2015 roku” – mówi Prezes PFSz (na lewym górnym zdjęciu z posiedzenia Komisji wraz z Moniką Pintal-Ślimak, Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych)

Ustawa o Jakości: Stanowisko PFSz wobec projektu poselskiego

By Published On: 22-05-2023

Ustawa o jakości: słyszalny głos PFSz

By Published On: 14-04-2023

https://www.pfsz.org/ustawa-o-jakosci-slyszalny-glos-pfsz/

PFSz-DIAL: ustawa o jakości

By Published On: 04-02-2023

PFSz o jakości w ochronie zdrowia

By Published On: 27-12-2022